Profesjonalna nomentklatura

Aktualności

We fryzjerstwie, podobnie jak i w innych zawodach obowiązuje profesjonalna nomentklatura. Przez wiele lat wykonywania zawodu fryzjera mocno ona ewoluowała, zmieniała się oraz rozwijała. O ile rozwój jest czymś dobrym i naturalnym o tyle zmiany w nazewnictwie już nie koniecznie. Raczej nie wyobrażamy sobie, aby chirurdzy pozmieniali nazwy narządów, żył lub narzędzi z powodu łatwiejszej wymowy, lub własnej wyobraźni. Język, którym posługują się lekarze musi być jak najbardziej uniwersalny, tak aby zawsze zostali dobrze zrozumieni, a co za tym idzie żeby ryzyko pomyłek było jak najbardziej zminimalizowane. Oczywiście fryzjerstwo to zupełnie inna profesja, jednak zasada jest taka sama. Na przestrzeni lat sekcje zamieniły się w pasma, a sekcje wertykalne, horyzontalne i diagonalne (o których pisaliśmy w poprzednim wydaniu magazynu)sa teraz pionowymi, poziomymi i skośnymi? Prawdopodobnie w codziennej pracy nie będzie to miało dużego wpływu, natomiast już podczas wymiany opinii z innym fryzjerem lub podczas szkoleń sytuacja może okazać się niekomfortowa. Prowadząc szkolenia w naszej akademii oraz transmisjie szkoleniowe na naszym Facebooku, niestety coraz częściej spotykamy się z przypadkami braku znajomości podstawowej terminologii fryzjerskiej, bądź niewłaściwe jej stosowanie. Ta sytuacja zainspirowała nas do stworzenia słowniczka z terminologią fryzjerską, który dołączamy do teczki z materiałami uczestników szkolenia. Poniżej prezentujemy część terminologii zawartej w słowniczku.

Obszar - Konkretne miejsce na głowie np. korona głowy.

Asymetria - Różnica w balansie pomiędzy długością lub wagą.

Symetria - Balans wagi i/lub długości.

Naprężenie - Siła z jaką możemy odciągnąć włosy za pomocą palców lub grzebienia.

Sekcja - Oddzielenie dwóch obszarów.

Mieszanie - Techniczne i wizualne łączenie kilku elementów fryzury.

Rogi - Jest to miejsce spotkania dwóch linii cięcia. Rogi można zostawić lub zmiękczyć w zależności od naszego wyboru.

Róg głowy - Punkt oddzielający najwyższą i najniższą część głowy.

Cross-check - Metoda upewnienia się czy strzyżenie jest technicznie poprawnie wykonane. Cross-check sprawdza się w odwrotnością do wybieranych pasm.

Wicherek - Obszar na czubku głowy od którego zaczyna się porost włosów.

Dyskonekcja - Obszar w którym długości nie są technicznie połączone.

Uniesienie - Unoszenie włosów od miejsca w którym naturalnie opadają.

Z wolnej ręki - Technika cięcia w której nie używamy grzebienia oraz innych napięć na włosach.

Porost - Naturalny kierunek w którym rosną włosy.

Pasmo pamięci - Pierwsza sekcja która jest ścinana i która daje nam punkt odniesienia do strzyżenia kolejnych sekcji lub całej fryzury.

Linia zarostu - Granica porostu włosów na głowie.

Wewnętrzny kształt - Kształt bez widocznej linii zewnętrznej.

Linia zewnętrzna - Wizualna krawędź strzyżenia.

Przekierunkowanie - Moment w którym włosy są przeciągnięte od miejsca ich naturalnego opadania.

Punkt pivota (radialna) - Metoda wybierania sekcji od jednego - centralnego, najwyższego punktu na głowie.

Nacinanie punktowe - Technika używana do zredukowania wagi na krawędziach sekcji

Przypisy